Fyzioterapie

Název „fyzioterapie“ vznikl z řeckých slov physis (příroda) a therapeia (léčení). Znamená to léčbu využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Princip fyzioterapie se založen na složce diagnostické, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému a terapeutické, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn.

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým "nástrojem" jsou ruce fyzioterapeuta, které mu dávají mnoho okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz klientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů, atd.

Dětská fyzioterapie
Dětská rehabilitace je specifický obor, který zahrnuje určité postupy při cvičení s dětmi různého věku. Léčebná rehabilitace v pediatrii vyžaduje od fyzioterapeutů kromě specializačního vzdělání a hluboké znalosti problematiky také trpělivost, srdečnost, otevřenost a hravost.

Jedinečnost dětské fyzioterapie spočívá v tom, že včasným odborným zásahem v raném věku, dokážeme zmírnit nebo někdy i odstranit špatné pohybové vzory a držení těla, které jsou budované právě během vývoje.

U dětí s jakýmkoli zdravotním problémem (dětská mozková obrna, ADHD, ortopedické problémy, bolesti hlavy, nesprávné držení těla atd.) je třeba spolehlivě vždy určit příčinu problému a zvolit nejvhodnější přístup a pomůcky. Cílem je odstranění zdravotního problému, nebo alespoň umožnění co největší samostatnosti a seberealizaci v jejich životě. Nejlepší a dlouhodobé výsledky přináší kombinace rehabilitačních metod sestavená na míru každému malému klientovi. Základem terapie u neurologických a ortopedický poruch je kombinace metod - kraniosakrální terapie, synergická reflexní terapie, senzomotorická integrace, kineziotaping, handling, cvičení na overballu, hipoterapie, elektroléčba, atd.

Pro naše dětské klienty děláme maximum, aby i přes často velmi náročné rehabilitační metody a postupy měly v budoucnu jen dobré vzpomínky a v případě potřeby se k nám rády vracely.

Veškerá odborná rehabilitace dětských klientů je zajištěna velmi zkušeným personálem, který se neustále vzdělává v nových odborných rehabilitačních technikách a postupech s cílem našim dětem nabídnout co nejlepší péči.

Kde: Ordinace Pošta, ordinace v Jedličkově ústavu

Fyzioterapie dospělých
Fyzioterapeut provádí komplexní vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor) a na jeho podkladě optimálně kombinuje dle aktuálního stavu klienta techniky manuální terapie s terapií fyzikální a instruuje cvičení dle potřeb klienta. Vychází z moderní koncepce oboru, využívá principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie.

Zaměřujeme se tyto zdravotní problémy:
  • Funkční poruchy pohybového aparátu včetně akutních bolestivých stavů
  • Fyzioterapie v těhotenství a po porodu
  • Inkontinence a funkční sterilita
  • Kloubní problémy
  • Poúrazové a pooperační stavy
  • Skoliózy, vadné držení těla a dalších ortopedické problémy
  • Neurologické problémy

Kde: Ordinace Pošta, ordinace v Jedličkově ústavu