Intenzivní pohybová terapie

Komplexní a vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.

TheraTogs

Je speciální a intenzivní pohybová terapie určená klientům s neuromotorickou dysfunkcí.

Klíčovým prvkem rehabilitace je oblečkový systém TheraTogs®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.