ERGOTERAPIE

Cílem ergoterapie (tzv. léčba prací) je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. V zásadě jde o zachování maximální soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových činnostech.

Ergoterapie obecně příznivě podporujeme:

  • rozvoj jemné motoriky (úchopy), rozvoj percepčního vnímání,
  • rozvoj komunikačních dovedností, trénink běžných uchycení

U pacientů s DMO, dysfunkcí mozku, dyspraxií a epilepsií do ergoterapie zahrnujeme:

– rozvoj jemné motoriky (úchopy)

– rozvoj percepčního vnímání

– rozvoj komunikačních dovedností

– trénink běžných uchycení činnosti

– rozvoj grafomotoriky

– nácvik a trénink vyšších korových funkci

– bazální stimulaci

– senzomotorickou stimulaci

– orofasciální stimulaci

U pacientů s PAS (poruchy autistického spektra) se v rámci ergoterapie zaměřujeme na:

– adaptabilitu

– behavioralní terapii, nové vzorce chování a redakci

– sociální komunikaci a rozvoj kognitivních funkcí

U pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) poskytujeme:

– nácvik posturálních reflexních mechanismů

– nácvik soběstačnosti, v ADL

– senzomotorickou stimulaci

– orofasciální stimulaci

– dechovou terapii

– regulaci svalového tonu (spasticita)

– prevenci vzniku kontraktur, pneumonie, dekubitu, kloubní deformity

– zlepšení oběhových funkci, vigility a pozornosti