INTENZIVNÍ NEUROREHABILITACE

INTENZIVNÍ NEUROREHABILITAČNÍ PROGRAM

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.

THERASUIT

TheraSuit® je komplexní a intenzivní neurorehabilitační léčba určená klientům s neurologickým postižením. Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

Cvičební klec UEU nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

Systém SPIDER usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb.

Během intenzivní rehabilitace dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

CENÍK NEUROREHABILITAČNÍHO PROGRAMU

4 týdny rehabilitace49.900 Kč
3 týdny rehabilitace37.425 Kč
2 týdny rehabilitace24.950 Kč
1 týden rehabilitace12.475 Kč

Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.