INTENZIVNÍ NEUROREHABILITACE SAREMA ZLÍN

rezervujte na zlin@sarema.cz

Intenzivní a komplexní neurorehabilitační program pro klienty s neurologickým postižením, zejména po mozkové mrtvici, v důsledku dětské mozkové obrny (DMO), vývojového opoždění či traumatickém poranění mozku. Intenzivní program sestavujeme individuálně na vstupní konzultaci dle potřeb a možností každého klienta.Terapie probíhají v rozsahu dvou až čtyř týdnů po dobu 1,5 – 3 hodin každý den v oddělených cvičebních místnostech, takže je zajištěno maximální soukromí a klient se tam může plně soustředit. (Do neuro rehabilitačního programu zahrnujeme fyzioterapii, plicní rehabilitace, ergoterapii, kognitivně-motorickou terapii, zooterapii a sociální poradenství.)

TheraSuit Method
Intenzivní vysoce specializovaná metoda založena na vědě a výzkumu z oblasti epigenetiky, neurologie a fyziologie. Metoda využívá neuroplasticitu mozku, což je schopnost nervových buněk mozku stavět, přestavovat a rušit nebo opravovat svoji tkáň a vytvářet nová spojení.
TheraSuit Method se skládá z několika částí a využívá různých nástrojů a pomůcek. Jednou z hlavních pomůcek je speciální rehabilitační obleček therasuit – „rovná“ lidské tělo co možná nejblíže k fyziologii, snaží se o co nejlepší spolupráci mezi jednotlivými svalovými skupinami, obnovením správného nastavení těla hraje zásadní roli v normalizaci svalového tonu, smyslových a vestibulárních funkcí.
Speciálně upravená klec nabízí možnost 3D prostorové rehabiltiace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží. Umožňuje cílené posílení svalových skupin, zvětšení rozsahu pohybu kloubu a nácvik přesnosti prováděného pohybu. Aktivace a posílení jednotlivých svalových skupin hraje roli při následném nácviku funkčních dovedností.

NEUROREHABILITAČNÍ SLUŽBY

Multidisciplinární tým SAREMA ZLÍN poskytuje:

THERASUIT / THERATOGS

Jedná se o intenzivní neurorehabilitaci, při níž dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Cvičební klec nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

TheraTogs®je speciální pohybová terapie určená klientům s neuromotorickou dysfunkcí. Klíčovým prvkem rehabilitace je oblečkový systém TheraTogs®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

CENÍK NEUROREHABILITAČNÍHO PROGRAMU

Neurorehabilitační program
4 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

22.000 Kč
44.000 Kč
66.000 Kč
3 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

16.500 Kč
33.000 Kč
49.500 Kč
2 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

11.000 Kč
22.000 Kč
33.000 Kč
1 týdenní rehabilitace
1 hodinová terapie
2 hodinová terapie
3 hodinová terapie

5.500 Kč
11.000 Kč
16.500 Kč

Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.

Objednejte se na Neurorehabilitaci ve Zlíně

Form Objednávka LIberec