REHABILITAČNÍ CENTRUM SAREMA

Rehabilitační a neurorehabilitační centrum Sarema Liberec s.r.o. vzniklo v roce 1999. Za naši více než dvacetiletou historii jsme pomohli k lepšímu a soběstačnějšímu životu mnoha dětským i dospělým pacientům. Zabýváme se léčebnou rehabilitací u pacientů s onemocněním mozku (např. DMO), po úrazech a prevencí pohybového aparátu dětí, mladistvých, sportovců a dospělých. Neurorehabilitační centrum se nachází v budově Jedličkova ústavu, Centrum léčebné rehabilitace naleznete v nových prostorách Technické univerzity Liberec, v budově H – Ekonomické fakulty.

Proč na terapie k nám  

Naše zařízení v Liberci a v Brně poskytují klientům (dětským i dospělým pacientům s DMO, po cévní mozkové příhodě a s dalšími onemocněními na úrovni centrální nervové soustavy) intenzivní neurorehabilitace za pomoci multidisciplinárního fyzioterapeutického týmu (fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, kognitivně-motorická terapie, senzomotorická terapie) s využitím unikátních metod TheraSuit a TheraTogs. Součástí týmu SAREMA je rovněž speciální pedagog, sociální pracovníci s trvalou konzultační podporou lékařů, ortopedů a neurologů a dalších specialistů z řad zdravotnických firem (senzomotorická stimulace, robotická rehabilitace a telemedicína, protetika, ortotika, mobilita atd.) za podpory a úzké spolupráce rodiny klientů, nadací či neziskových organizací.

Příjemným benefitem zázemí Jedličkova ústavu v Liberci je fakt, že terapie „v klecích“ probíhají v intimním prostředí jednotlivých cvičeben a pokud to je možné, i se stálým fyzioterapeutem, na kterého si dítě postupně zvyká a důvěřuje mu. Pro klienty ze vzdálenějších regionů můžeme zajistit ubytování a stravování včetně asistence přímo v budově Jedličkova ústavu.

Od roku 2017 jsme rozšířili své služby i do Brna, kde provozujeme ordinaci léčebné rehabilitace a neurorehabilitační centrum. V rámci služeb poskytujeme jak v Liberci, tak v Brně sociální rehabilitaci (následnou přímo navazující péči).

Výroční zpráva 2019