Sociální rehabilitace

Poskytujeme sociální poradenství pro rodiny pečující o pacienty se zdravotním znevýhodněním. Pomůžeme vám zorientovat se v systému poskytovatelů sociálních služeb, poradíme vám, na jaké finanční prostředky máte nárok pro zkvalitnění léčby a života, provedeme vás fundraisingovými kampaněmi tak, abychom vám umožnili najít prostředky na nákladné rehabilitace.

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE

V rámci registrované služby poskytujeme:

  • zvýšení soběstačnosti a samostatnosti
  • udržení a zlepšení kvality života
  • zlepšení komunikačních dovedností
  • zvýšení možnosti při hledání pracovního uplatnění a zařazení do společnosti
  • nácvik činností běžného života
  • standardy kvality sociálních služeb

Kompletní informace na www.centrumsocialnirehabilitace.cz

Další informace poskytne:

Bc. Martina Teplá, vedoucí sociální rehabilitace

Telefon: (+420) 739 541 619

E-mail: tepla@sarema.cz