Neurorehabilitační zařízení SAREMA se nachází v budově Jedličkova ústavu a patří mezi nejvyhledávanější odborná centra pro následnou rehabilitační léčbu pacientů s onemocněním na úrovni centrální nervové soustavy (např. děti s mozkovou obrnou, dříve nazývanou DMO, po cévní mozkové příhodě, případně po úrazu). Klientům je k dispozici zkušený multidisciplinární terapeutický tým z oborů:

  • ortopedie (lékařský tým)
  • fyzioterapie
  • ergoterapie
  • klinická logopedie
  • sociální rehabilitace