Sociální rehabilitace

Poskytujeme sociální poradenství pro rodiny pečující o pacienty se zdravotním znevýhodněním. Pomůžeme vám zorientovat se v systému poskytovatelů sociálních služeb, poradíme vám, na jaké finanční prostředky máte nárok pro zkvalitnění léčby a života, provedeme vás fundraisingovými kampaněmi tak, abychom vám umožnili najít prostředky na nákladné rehabilitace.

FUNDRAISING

V rámci sociálního poradenství poskytujeme našim klientům tyto služby fundraisingu:

  • zjištění aktuálních možností dle zdravotního stavu pacienta a situace rodiny
  • navržení možností oslovení nadací
  • navržení možností vytvoření veřejné sbírky skrze dárcovské platformy
  • poskytnutí transparentního účtu pro účel sbírky
  • návazná propagace sbírky a PR aktivity
  • spolupráce s regionálními institucemi a firmami

BC. LUCIE SCHWARZOVÁ

sociální pracovnice