Příspěvky

Therasuit Šimonek

Slavnostní zahájení nového provozu v Brně

Dne 17. září jsme slavnostně zahájili novou provozovnu v BRNĚ – PISÁRKÁCH. Provozovna na Šujanově náměstí je uzavřena. Přestěhovali jsme se na ulici Hlinky 44/112a. Služby: Neurorehabilitace pro děti a dospělé, sociální rehabilitace, ergoterapie, canisterapie, fyzioterapie pro dospělé.