OSUD A ŠTĚSTÍ KATEŘINY BÉMOVÉ

Autonehoda změnila život Kateřiny od základu, za pomoci přátel a špičkové rehabilitace se vrací zpět.

Z KÓMATU ZPĚT NA VLASTNÍ NOHY

Autonehoda změnila život Kateřiny Bémové (36) z Liberce úplně od základu. Auto, v němž seděla na místě spolujezdce, se srazilo s tramvají. Kateřina byla čtyři měsíce v kómatu a prognóza nebyla vůbec dobrá. Za pomoci přátel a špičkové rehabilitace se pomalu vrací zpět do života.

Krásná a mladá maminka Kateřina měla v prosinci 2013 těžkou autonehodu. Následky byly fatální. Těžké polytrauma a poškození mozku. Prognóza se jevila jako velmi nepříznivá a lékaři ji nedávali velké šance na uzdravení.

V lednu byl její stav stabilizován a s prognózou vigilní kóma absolvovala 2x pobyt v hyperbarické komoře bez vidielného efektu. Kateřina byla převezena na DIOP ve Frýdlantu v Čechách a v roce 2014 umístěna na LDN v Liberci. Její zdravotní stav byl označen za trvalý bez jakéhokoliv předpokladu na zlepšení. V té době již měla zavedený PEG na příjem stravy a také tracheostomi na usnadnění dýchání.

Přátelé však tento stav nepřijali a zvedla se vlna solidarity. Vybírali se peníze na speciální neurorehabilitaci, která jediná dává šanci tak těžkým případům zvrátit nepříznivý osud. Kateřina absolvovala v cizině měsíční rehabilitační pobyt a ukázalo se, že je to správná cesta.

THERASUIT LIBEREC

V té době se zaváděla speciální neurorehabilitace v Saremě Liberec. TheraSuit neurorehabilitační koncept je svou účinností a úspěchy jedinečný a ve světě je používán již 10 let s celou řadou úspěchů.

O tom se měla brzy přesvědčit i Kateřina a její přátelé.

Kateřina nastoupila dlouhodobý pobyt intenzivní neurorehabilitace u společnosti Sarema v Jedličkově ústavu v květnu 2015 a za půl roku každodenní 3 hodinové rehabilitace s kosmickým oblečkem udělala neuvěřitelné pokroky.

THERAPEUTKA IVA PO 3 MĚSÍCÍCH ŘÍKÁ:

„První týdny byly rozhodně o získání Katčiny důvěry v nás, ale i v samu sebe, že to dokáže. Podařilo se. Začaly jsme spolu více komunikovat, hledat další smysl života a Katčina silná vůle uzdravit se, zvláště pro svého malého syna, byla a je velkou motivací.

Konečně jsme mohly společně pilně využít obrovský potenciál metody TheraSuit. Přes první přetáčení se Katka dostala až do šikmého sedu, zvládá kontrolu hlavy a sed s oporou.

Nedávno se stalo to, v co nikdo předtím nedoufal – s pomocí se Katka POSTAVILA po dlouhé době na vlastní nohy! Začala artikulovat samohlásky a dokáže vyslovit jednoduchá slova.

V současné době intenzivně nacvičujeme soběstačnost. Hmotnost Katky se pomalu blíží k původnímu normálu, což znamená, že ji příbívají intenzivní neurorehabilitační svaly. Také se zlepšila funkce přijímání stravy a tekutin. „

Katka se postaví na vlastní nohy

Výrazně ji pomohl kosmický obleček

PO 3 LETECH:

Je v nepřetržitém rehabilitačním procesu, do kterého jsou zahrnuty různé rehabilitační komponenty – fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, orofaciální stimulace, dechová gymnastika, cvičení v bazénu, fyzioterapie hlasivek, trénink kogtntivních a sociálních funkcí.

O tom se měla brzy přesvědčit i Kateřina a její přátelé.

Její aktuální stav ukazuje obraz levostranného poškození s větším deficitem na horní končetině. Paže je plegická, postavení zápěstí v palmární flexi, prsty sevřené v pěst – vše kompenzované dlahou. Hlavice pažní kosti je vlivem oslabeného deltového svalu a gravitace vytažená z kloubního pouzdra, také kompenzováno ortézou. Na dolní končetině vázne svalová síla, dorsální flexe v hleznu, při stoji náznak rekurvace kolena. Na obličeji je také patrný projev hemi poškození. Svaly jsou v různém poměru oslabené.

KATEŘINA UDĚLALA VELKÝ KUS PRÁCE.

Nicméně i přes tyto nesnáze je v relativně dobré kondici. Zvládá veškeré sebeobslužné činnosti s malou dopomocí. V rámci možností ovládá mechanický vozík. Je schopná přesunů, zvládá stoj a chůzi v chodítku, což považuji za velký pokrok.

Dále za velký pokrok považuji rozvoj komunikační složky, paměti a rozvoj logického myšlení. Je schopná lehčí práce na počítači.

Myslím si, že nyní by bylo velmi žádoucí, aby měla možnost se více socializovat a začít se stavět na vlastní nohy v rámci dalšího rozvoje (fungování v běžném životě za pomoci asistenta).