ZPRÁVY A NOVINKY Z BRNĚNSKÉ SAREMY – leden 2022

Vážení klienti, kolegové, spolupracovníci a přátelé, než vás seznámím s našimi plány v letošním roce, pojďme ještě na chvíli nakouknout do roku loňského, neboť se výrazně prolíná letoškem a zásadně ho ovlivňuje v tom nejlepším slova smyslu.

Máme v týmu nastálo Dáju Rontovou
To je od loňska novinka a změna největší, pro děti, které do SAREMY chodí, nejpříjemnější. Speciální pedagožka a logopedka Mgr. Dajana Rontová nás během pohovoru nesmírně zaujala svojí vášní pro práci s dětmi. Když kromě všech nezbytných „papírů“ přinesla i úžasné vlastnoruční ukázky své práce, věděla jsem, že si Dáju prostě nechceme nechat utéct. Za začátku jsme se dohodly na tom, že bude své znalosti zapojovat jen na intenzivních terapiích, ale nakonec dostaly naše plány úplně jiný směr a v daleko větším rozsahu. Kognitivně-motorická terapie se díky ní stala plnohodnotným programem SAREMY. Myslím, že budeme brzy hledat Dájin klon.
Další nové kolegyně
SAREMA se rozrostla také o dvě nové neurofyzioterapeutky, Michaelu Hlaváčkovou a Karolínu Hrochovou, které k nám zapadly okamžitě jak puzzle do skládačky. Jejich skrytých talentů mimo fyzio sféru si šlo všimnout okamžitě. Takže Míša naši kliniku rozjasňuje každý den svým srdečným úsměvem a Kája je naší dvorní uměleckou výtvarnicí, která mimo jiné navrhla, a téměř i celý senzomotorický koutek s bradlovým chodníkem vyrobila.

Kognitivně motorická terapie už jede o sto šest

Co může těšit víc, než že je o termíny na terapii doslova „rvačka“? Díky spolupráci s Mgr. Dajanou Rontovou se náš původní plán zapojit kognitivně-motorickou (KM) terapii částečně do neurorehabilitace ukázal jako skvělý. Osvědčil se. Terapeutům, dětem a rodičům. Všichni začali rychle těžit z toho, jaké bonusy toto spojení přináší. Jednou jsme čistě KM terapii vyzkoušeli jen u klienta, který přišel ambulantně, a tím se vše raketově změnilo. Začal každodenní boj o volnou místnost, jelikož spokojených klientů z KM terapie začalo rychle přibývat a já věděla, že máme příjemný problém. V listopadu 2021 se podařilo získat nové prostory v budově naší kliniky, ve které vznikla a stále se zdokonaluje senzomotorická místnost, určená hlavně pro klienty čistě na kognitivně-motorickou terapii, ať v ambulatním, tak v intenzivním cvičení.

Prezentace naší činnosti v médiích a na kongresech
V těchto dnech Dája a Anička začínají tvořit článek pro odborný časopis a také pojedou přednášet na kongres. Začínáme koketovat s myšlenkou výzkumu na téma „Vliv kombinace kognitivně-motorické terapie a fyzioterapie v intenzivní neurorehabilitaci“.

Naše spolupráce mají smysl

Spolupráce běží. Pan Šojder z firmy Ottobock jezdí pravidelně v měsíčních intervalech na naši pobočku, kde osobně konzultuje s našimi klienty. Předváděcí akce od firem Reha2015 a Rehabiflex probíhají na chodbě před hlavním vstupem na neurorehabilitaci. Takže doprovázející si mohou vše v klidu prohlédnout. Jednou měsíčně se také těšíme na společnost psychologa Hynka Latty, který u nás poskytl jak individuální sezení, tak skupinové v čekárně pro rodiče. Ale též i našim terapeutkám, protože i na ně SAREMA myslí a chce, aby bylo jejich psychické zdraví v pohodě.