SAREMA připomíná Světový den zdraví

7. dubna si připomínáme Světový den zdraví, který se každoročně koná u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO), a které je Česká republika členem od roku 1992. WHO zaměřuje pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví. Letošním tématem WHO je klimatická krize, kterou nyní také významně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině.

WHO odhaduje, že více než 13 milionů úmrtí na celém světě je každoročně způsobeno ekologickými příčinami, kterým lze předejít. Proto považuje klimatickou krizi zároveň za krizi zdravotní. Vedle toho WHO upozorňuje na přibývající nemoci, jako je rakovina, astma nebo srdeční choroby. Pandemie COVID-19 ukázala léčivou sílu vědy, upozornila také na nerovnosti v našem světě. Pandemie odhalila slabiny ve všech oblastech společnosti.

Tento den je také připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Například liberecké Rehabilitační centrum SAREMA proto vnímá tento den jako příležitost k podpoře zdraví a kvality života pacientů se speciálními potřebami.

„V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině považujeme za nutné umožnit nezbytné intenzivní rehabilitace nejen našim klientům s handicapem, ale též z válkou zmítané Ukrajiny, odkud uteklo mnoho lidí s handidcapem k nám do Čech. Je to příklad i šestadvacetiletého Vlada, u kterého je zřejmé, že již po několika dnech cvičení se jeho stav výrazně zlepšil. Dosud strnulé končetiny se uvolňují a díky tomu se pomalu rozvíjí i možnost pohybu,“popisuje stav jednoho z ukrajinských pacientů ředitel Rehabilitačního centra SAREMA Jan Lorenc. Podle něj je nutné v intenzivní rehabilitaci pokračovat, aby byly výsledky dlouhodobé.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) žije v České republice 1,152 milionu lidí starších 15 let s nějakým zdravotním postižením. Téměř 600 tisíc osob se zdravotním postižením musí využívat pomoc druhé osoby, většinou nejbližších příbuzných.