V březnu slavíme Týden mozku.

Letos Evropský den mozku připadá na 11. března a následující týden začínají oslavy Světového týdne mozku.  Jde o mezinárodní akci, která seznamuje veřejnost s výzkumem lidského mozku, informuje o nových poznatcích a připomíná riziko neurologických onemocnění. Právě těmito závažnými chorobami se zabývá více než dvacet let naše liberecké centrum Sarema. 

„Již po mnoho let, kdy využíváme pasivně přísun informací, dat a kdy za nás ‚pracují‘ chytré technologie, ztrácíme obecně schopnosti, které určují naši míru seberealizace a dovedností. Mluvíme víc a víc o potřebě rozvíjet své kognitivní funkce, motorické dovednosti, nastupuje větší vliv práce v oblasti ergoterapie. Kognitivní funkce a jejich úroveň rozvoje jsou potřebné ve všech oblastech našeho konání v běžném životě a v propojení s okolím. Čím dříve se podchytí opožděný vývoj dovedností, tím lépe se dítě nebo i dospělý pacient dokáže seberealizovat ve společnosti„, uvedla paní Dagmar Sedláčková, terapeutka v oblasti sociální rehabilitace z Neurorehabilitačního centra Sarema Liberec.

„Březen můžete využít k návštěvě našeho zařízení a konzultaci s našimi terapuety, kteří doporučí nejlepší postup pro následnou léčbu dítěte se speciálními potřebami, pacienta po úrazu nebo s opožděným vývojem,“ dodává generální ředitel Sarema Jan Lorenc.