Ranou péči v ČR využívá téměř šest tisíc dětí, mnohé z nich ale přichází do služby pozdě

Odborníci na ranou péči uspořádali mezinárodní konferenci EURLYAID s hlavním tématem dostupnosti rané péče pro děti s handicapem a mezioborové výměny zkušeností.

Akci uspořádala organizace Společnost pro ranou péči ve spolupráci s Evropskou asociací rané péče EURLYAID a zúčastnilo se ji přes 500 zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů péče či zástupců neziskových organizací.

Aktuálně ranou péči v Česku využívá 5 943 dětí. Rodiny dětí se speciálními potřebami ji hodnotí jako nesmírně přínosnou jak pro dítě, tak i pro rodiče, kterým pomáhá překonat krizi po zjištění závažné diagnózy dítěte. „Bohužel tato služba se stále nedostane ke všem dětem, které na ni mají nárok. Cílem je na nedostupnost této odborné pomoci upozornit a změnit nevhodný systém financování,“ říká Irena Jelínková ze Společnosti pro ranou péči.

Podle závěrů konference už tak náročnou situaci rodičů zhoršuje dlouhé čekání na ranou péči a nedostatek informací, které přicházejí pozdě. „Ačkoliv u nejmenších dětí jde při jejich vývoji doslova o každý den, rodiče v řadě regionů musí na službu rané péče čekat až 434 dnů. Pořadníky na službu rané péče aktuálně vede 61 procent poskytovatelů této služby,“ dodává Jelínková. Problémem také je, že se informace o existenci rané péče dostává k rodičům příliš pozdě. Podle statistik se od pediatra o rané péči dozvídá jen cca 11 procent rodičů.

Celý článek naleznete zde:

https://medium.seznam.cz/clanek/roman-hruza-ranou-peci-v-cr-vyuziva-temer-sest-tisic-deti-mnohe-z-nich-ale-prichazi-do-sluzby-pozde-9312