Neurorehabilitační péče je ve Zlínském kraji opět dostupnější, centrum Sarema pomáhá pacientům s mozkovou obrnou i po mrtvici

 Pro rodiny ze Zlínska, Uherskobrodska a z Uherskohradišťska je neurorehabilitační léčba opět blíže, a to přímo v centru Zlína. V bývalých prostorách Arcada NeuroMedical Center ve Zlíně nově působí Centrum Sarema, které dětem i dospělým poskytuje ambulantní a intenzivní neurorehabilitační terapie. Kromě zdravotní péče terapeuti rodinám poradí s možnostmi získávání finančních prostředků a poskytnou i poradenství v oblasti sociální integrace. Své pobočky má Centrum Sarema také v Liberci a v Brně.

 

Odborníci ze Saremy se zaměřují na intenzivní a komplexní neurorehabilitační programy pro klienty s neurologickým postižením, zejména po mozkové mrtvici, v důsledku dětské mozkové obrny (DMO), vývojového opoždění či traumatickém poranění mozku.

„Intenzivní program sestavujeme individuálně na vstupní konzultaci dle potřeb a možností každého klienta. Terapie probíhají v rozsahu dvou až čtyř týdnů po dobu 1,5–3 hodin každý den v oddělených cvičebních místnostech,“ přibližuje Leona Zimčíková, vedoucí zlínské pobočky Sarema. Ta minulý rok převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ocenění Rady Zlínského kraje pro občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých. S láskou pečuje o svou zdravou dceru a handicapovaného syna Štěpána a aktivně se věnuje poskytování osvěty a informací dalším rodinám dětí s postižením.

Terapie s kosmickým oblečkem TheraSuit

Za důležitý považuje individuální přístup ke svým pacientům zkušená fyzioterapeutka Bc. Jana Galbavá. Přiznává, že kromě zdravotní péče pomáhá rodinám také s otázkami, se kterými se musejí často malí pacienti a jejich rodiče poradit mimo zdravotnické zařízení. S více než desetiletými zkušenostmi nasbíranými praxí na Slovensku i v Česku dokáže mj. odborně poradit, jak pro pacienty přizpůsobit domácí prostředí formou pomůcek pro zlepšování zdravotního stavu nebo zvládání běžných denních potřeb.

V současnosti zlínská pobočka nabízí neurorehabilitační terapie, často s využitím kosmického oblečku TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení. Využívané cvičební klece nabízejí pacientům možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží. Fyzioterapeuti v pohybových terapiích využívají také speciální oblečkový systém TheraTogs®, a to pro pacienty s neuromotorickou dysfunkcí.

 

„Do budoucna nabídne zlínská pobočka pacientům další služby jako například ergoterapii. Ta pacientům umožní zapojovat se do činností, které jsou pro jejich život smysluplné a nepostradatelné. Jde o zachování maximální možné soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových aktivitách,“ prozrazuje plány vedoucí pobočky Zimčíková.

 

 

Centrum Sarema Liberec, s.r.o., poskytuje vysoce specializované neurorehabilitační a rehabilitační služby. Bylo založeno roku 1995. Sídlí v Liberci a působí také v Brně a ve Zlíně a připravuje se otevření nové pobočky v Praze od letošního září. Kromě zdravotní péče centrum nabízí také sociální rehabilitaci nebo služby fundraisingu.

Více informací najdete na stránce www.sarema.cz

Kontakt pro média:

Sabina Bergmanová, PR manager

tel. 775 553 533, e-mail: sabina.bergmanova@rha.cz

RHA Communications, s.r.o.