Para lezení na Hudy lezecké stěně v Brně

V sobotu 9.12.2023 jsme za spolupráce lezecké kurzy Brno  uskutečnili para lezení na Hudy lezecké stěně v Brně.

Z brněnské pobočky Sarema jsme vybrali 16 dětí – 8 s kombinovaným postižením a 8 dětí s narušenou komunikační schopností.

Nadšení bylo veliké již v samých přípravách. A to ze všech stran, aniž by jsme věděli, do čeho vlastně jdeme. Akce se zúčastnilo všech 16 našich svěřenců  a lezení si vyzkoušeli i někteří rodiče a sourozenci. Celá akce proběhlo za běžného provozu lezecké stěny .Týmem lezeckých instruktorů byly děti rozděleny tak, aby na jednoho instruktora byly vždy dvě děti po dobu 60ti minut. Děti se ve své lezecké hodině střídaly, vzájemně se podporovaly a dokonce jsme zaznamenali i menší souboj o to, kdo vyleze výš.

Toto odpoledne se více než vydařilo. Všichni byli maximálně spokojení, všichni měli tváře plné úsměvů, ale i překvapení, co vše děti se speciálními potřebami vlastně můžou a dokážou . Což jen potvrzuje naše firemní pořekadlo : „ nic není nemožné“.

Na základě této pozitivní odezvy jsme se s instruktory lezecké kurzy Brno domluvili na vzniku kroužku para lezení, jenž bude spuštěn již od ledna 2024. Tentokrát nám již nepůjde o to se předvést, ale vyloženě zapojit část neurorehabilitace do tohoto sportu.

Lezení je totiž velmi složitý mechanismus, kdy se nejen „cvičí“ tělo, ale i mozek. Podporuje se např.matematické a motorické plánování, které je mimo jiné důležité pro přemisťování klienta z vozíku na postel nebo zlepšení komunikačních dovedností. Zlepšuje se podvědomí o svém těle, rozvíjí logické myšlení a zvyšuje sebevědomí. Během lezení se zapojují svaly proti gravitaci v závislosti s tím, jaké odlehčení nám nabídne jištění.  Pro děti to dává novou možnost objevovat své tělo ve vertikální pozici s minimální bází opory. Nutí je to řešit nové výzvy, se kterými se doposud neměly možnost potkat. Rozbíjí zajeté stereotypy (např. homolaterální lezení) a napomáhá vytvářet nové pohybové vzory, zlepšuje koordinaci svalů (timing), stimuluje zrak a dotyk,…

Více o dětském kroužku lezení naleznete na:

https://www.lezeckekurzybrno.cz/detsky-krouzek/